• ไก่และเป็ด

  การเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์ เป็นการเลี้ยงแนวเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยลดต้นทุนและให้คุณภาพของไข่ไก่สูงไก่ไข่มีอายุที่ยืนยาวกว่าการเลี้ยงในกรงตับ อีกทั้งราคาของไข่ไก่อินทรีย์มีราคาที่น่าสนใจมากกว่า ปัจจุบันไข่ไก่อินทรีย์ ราคา 4 บาท/ฟอง ในขณะที่ไข่ไก่ปรกติ ราคาฟองล่ะ 3 บาทเท่านั้น การเลี้ยงไก่ไข่ประหยัดแบบอินทรีย์ ผสมผสานกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะคล้ายกับเลี้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติ ไม่ได้ขังในกรง จะปล่อยให้ออกหากินตามสวน หรือพื้นที่ที่จัดเตรียมให้ การเลี้ยงแบบนี้ จะช่วยให้ไก่ไข่อารมณ์ดี ไม่เครียด ใช้ชีวิตเหมือนธรรมชาติ การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ จะช่วยให้ประหยัดต้นทุน ทั้งเรื่องโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง รวมทั้งอาหารสำหรับไก่ไข่สาว เป็นแนวทางของการ เลี้ยงไก่ไข่ให้ได้กําไร สูงสุด บวกกับแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถมีรายได้จากการปลูกพืชผักและสวนได้อีกด้วย เล้าไก่หรือคอกไก่ไข่อินทรีย์นี้จะไม่ต้องลงทุนสูง ต่างกับการเลี้ยงแบบโรงเรือน จะมีแค่เพียงคอนและบ้านหรือเล้ากันแดด กันฝนสำหรับไก่ให้นอนพักผ่อนในตอนกลางคืน รอบๆสถานที่เลี้ยงจะมีเพียงรั้ว สำหรับป้องกันศัตรูที่จะมาทำร้ายไก่ไข่ อย่างที่เกริ่นในตอนแรก หากเราเลี้ยงไก่ไข่ในสวนหลังบ้าน โดยปลูกพืชผักสวนครัว หรือหน่อไม้ ให้คุ้ยเขี่ยหากินเอง ทั้งนี้มูลไก่ไข่จะมีประโยชน์กับพืชที่ปลูกในสวน เป็นปุ๋ยชั้นดี ช่วยให้มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้ เป็นรายได้เสริมที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย แถมบางครั้งพืชผลหรือผลไม้ที่ร่วงลงมาก็เป็นอาหารเสริมสำหรับไก่ไข่อีกค่ะ ข้อได้เปรียบของการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ที่มากกว่าการเลี้ยงในกรงตับ คือ ไก่ไข่อินทรีย์จะมีอายุการให้ไข่ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่การเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับมีอายุของการให้ไข่ ไม่เกิน 1.5 ปี อาหารไก่ไข่ลดต้นทุน ปัญหาของเกษตกรที่เลี้ยงไก่ไข่ที่พบเจอบ่อย และหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านของอาหารไก่ไข่ที่มีราคาสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นรายวัน นับเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะได้กำไรมาก น้อย หรือขาดทุน เนื่องจากอาหารเป็นส่วนจำเป็นอย่างยิ่งของไก่ไข่ที่ต้องนำไปใช้ในการเจริญเติบโตและนำไปผลิตไก่ไข่คุณภาพ หากเราสามารถที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้ลงได้ จะช่วยให้ผู้เลี้ยงมีกำไรจากการเลี้ยงไก่ไข่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งง่ายต่อการจัดหาอีกด้วย เนื่องจากอาหารเหล่านี้สามารถหาได้ในท้องถิ่นเรา สูตรอาหารไก่ไข่ลดต้นทุน ที่ขอแนะนำ เป็นสูตรอาหารของคุณบุญล้อม เต้าแก้ว นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังช่วยให้ไก่ไข่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ลดกลิ่นเหม็นของมูลไก่ ไข่ไก่สีสวย ไข่แดงสดใส วัตถุดิบ – หยวกกล้วยหั่นละเอียด 20 กิโลกรัม – กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม – เกลือเม็ด 1/2 กิโลกรัม ขั้นตอน – ใส่ส่วนประกอบทั้ง 3 ลงไปในถังหมัก แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน – ปิดฝาถังหมัก เก็บไว้ที่ร่มประมาณ 7 วัน อัตราส่วน – ใช้ผสมกับหัวอาหาร โดยมีอัตราส่วนดังนี้ สูตรอาหารไก่ไข่ลดต้นทุน…

 • เกี่ยวกับ AGRIMART

  เกี่ยวกับ AGRIMART     ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและธุรกิจทางการเกษตรมีแนวโน้มความต้องการผลิตทางการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เช่น ความต้องการคุณภาพ ปริมาณที่เป็นมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถรักษาความสด รักษาคุณภาพ ในระหว่างการขนส่งให้ยาวไกล วางจำหน่ายให้ยาวนานมากขึ้นและอาจมีการจะซื้อขายกันล่วงหน้า เป็นต้น และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันทำให้การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปอย่างมาก มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกกันอย่างมาก มีผลทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้รับข้อมูลและความรู้ ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตโดยปลอดจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรคุณภาพ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น รวมถึงต้องการคุณค่า (Value) หรือเรื่องราว (Story) ที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าแต่เพียงการซื้อขายสินค้าที่เป็นบริการที่หาได้ตามตลาดทั่วๆไปมาเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่พียงอย่างเดียว ตามกรอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทำงาน โดยมีหลักการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มการบริหารจัดการ และการตลาดวางแผนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และจากบริบทข้างต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา สร้างความแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานย่อยในสังกัดที่พร้อมจะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ประกอบกับตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2517 กำหนดให้ อ.ต.กเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต กับผู้ขายเข้าสู่ระบบการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และนำพาให้เกษตรกรเรียนรู้วิถีการตลาดในชุมชนเมือง เผยแพร่ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมมือกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร โดยมอบให้ อ.ต.ก.จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรครบวงจร ระบบเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการเกษตรระบบตลาดกลางฐานข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย ระบบการซื่อขายสินค้าเกษตรแบบ E-commerce ระบบการเชื่อมโยงธุรกิจจากกลุ่มผู้ซื้อสู่กลุ่มเกษตรกร และการสร้างแบบนวัตกรรมในสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อมุ่งตอบสนองในแนวทาง ”เศรษฐกิจฐานดิจิทัล” ของรัฐบาล

 • คำถามที่พบบ่อย

  คำถามที่พบบ่อย – การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Agrimart.in.th สามารถสั่งซื้อได้กี่วิธี ? สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 2 วิธีคือ 1. การสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเป็นสมาชิก 2. การสั่งซื้อสินค้าโดยการเป็นสมาชิก   – ฉันสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกได้อย่างไร ? คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ เข้าไปดูรายละเอียดเลือกจำนวนที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า” 2. เมื่อได้สินค้าที่ต้องการครบถ้วนแล้วให้เลือกดูเมนู “ตะกร้าสินค้า” ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “ทำรายการสั่งซื้อ” 3. กรอกรายละเอียดในการจัดส่ง เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ให้ครบถ้วนและถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่รายละเอียดอื่นๆ เพื่อแจ้งให้ร้านค้าทราบในช่อง “ข้อกำหนด-เงื่อนไขการสั่งซื้อ” 4. เมื่อใส่ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม “ส่งใบสั่งซื้อสินค้า” รายการสั่งซื้อก็จะถูกส่งไปยังผู้ขายและจะทำการติดต่อกลับเพื่อทำการซื้อขายในขั้นตอนถัดไป   – เมื่อฉันเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Agrimart.in.th แล้วจะทำการสั่งซื้อสินค้าได่อย่างไร ? เมื่อคุณเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ Agrimart.in.th แล้วสามารถสั่งซื้อได้เลยโดยทำการลงชื่อเข้าใช้งานก่อน ส่วนการสั่งซื้อจะมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำการค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการ ระบุจำนวน ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า” 2. เมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้าที่เลือกไว้ในตะกร้าสินค้าแล้วให้กดที่เมนู “ตะกร้าสินค้า” ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่สั่งซื้อ แล้วกดปุ่ม “ทำรายการสั่งซื้อ” 3. ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมล แล้วกดปุ่ม “ส่งใบสั่งซื้อสินค้า” ได้เลย 4. คุณสามารถเข้าไปดูประวัติการสั่งซื้อสินค้าได้ที่เมนู “ประวัติการสั่งซื้อสินค้า”   – การเป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์มีความแตกต่างกันอย่างไร ? คุณสามารถทำการสั่งซื้อได้เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันคือ 1. สมาชิกเมื่อทำการสั่งซื้อแล้วไม่ต้องใส่รายละเอียดในการจัดส่งทุกครั้งที่สั่งซื้อ 2. สมาชิกสามารถเลือกเก็บสินค้าที่ชื่นชอบไว้ได้ เพื่อการสั่งซื้อในครั้งถัดไปไม่ต้องค้นหาสินค้าใหม่ 3. สมาชิกสามารถดูประวัติการสั่งซื้อได้   – ฉันต้องการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Agrimart.in.th ต้องทำอย่างไร? คุณสามารถทำการสมัครสมาชิกได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Agrimart.in.th 2. เลือกเมนูการสมัครสมาชิก 3. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง เลือกยอมรับข้อตกลง และวกดปุ่ม “สมัครสมาชิก”   – ฉันจะค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างไร? คุณสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้โดย การพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการหรือเลือกดูสินค้าตามหมวดหมู่สินค้าได้   – ฉันต้องการเปิดร้านค้าบน Agrimart.in.th ได้อย่างไร? คุณสามารถเปิดร้านค้าบน Agrimart.com…

 • มาตรฐานสินค้าเกษตร

  มาตรฐานสินค้าเกษตร GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) ความเป็นมาและความสำคัญของ Q สืบเนื่องจาก คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓ – ๒๕๔๖ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกัน คือ เครื่องหมาย “Q” เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้เครื่องหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเครื่องหมายนี้แสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพและความ ปลอดภัยพร้อมทั้งยังสื่อไปถึงผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศคู่ค้าให้เกิด ความเชื่อมั่นในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตาม มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ หน่วย งานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีการลงนามวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ ร่วมกัน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาหารฮาลาล (Halal Food) เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมไทย มิใช่ เพียงแต่ชาวไทยมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น มาตรฐานระบบ GAP (Good Agriculture Practices : GAP) หมายถึง แนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเทศไทยมีการนำหลักเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อกำหนดเรื่อง แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนย้ายผลิตผลภายในแปลง การบันทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ และการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมปศุสัตว์ เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสัตว์ (GAP สำหรับสัตว์) มาใช้ เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย และเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์…

 • การเลือกสินค้า

  วิธีการสั่งซื้อสินค้า 1. เลือกซื้อสินค้าพร้อมใส่จำนวนที่ต้องการ 2. ตรวจสอบ / แก้ไขสินค้าในตระกร้า 3. เข้าสู่ระบบสมาชิก 4. เลือกข้อมูลการติดต่อและช่องทางการจัดส่ง / เพิ่มข้อมูลการติดต่อและช่องทางการจัดส่ง 5. เลือกวิธีชำระเงิน 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสั่งซื่อสินค้า ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ 7. เมื่อทำการสั่งซื้อเรียบร้อย ระบบจะทำการส่ง E-mail การยืนยันการสั่งซื้อไปยัง E-mail ที่ระบุไว้

 • ติดต่อเรา

  ติดต่อเรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์02-281-5955 ต่อ 362 , 230 EMAIL [email protected] องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์02-279-2080-9