ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์02-281-5955 ต่อ 362 , 230


องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)

องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์02-279-2080-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *